Polisi a Gweithdrefn Mabwysiadu

Postiwyd 12th May 2021

Dylai mudiadau fod â pholisi sy’n nodi hawliau cyflogeion i absenoldeb mabwysiadu a thâl mabwysiadu, sy’n ystyried y lleiafswm y mae ganddynt hawl statudol iddo. Ni ddylai cyflogwr roi cyflogai dan anfantais neu ei ddiswyddo ef neu hi am gymryd, neu geisio cymryd, absenoldeb mabwysiadu.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.