Polisi a Gweithdrefn Arfarnu

Postiwyd 12th May 2021

Mae goruchwylio ac arfarnu effeithiol yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ac maent yn rhan bwysig o broses rheoli perfformiad. Mae rheoli perfformiad yn cynnwys nodi’r safonau perfformiad a ddisgwylir a chefnogi a rheoli staff i gyflawni eu gwaith.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.