Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ymhlith Gwirfoddolwyr

Postiwyd 3rd September 2021

Mae monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymwneud â chasglu data sensitif am gefndiroedd gwirfoddolwyr.

Rhaid iddo gael ei gofnodi, ei storio, ei ddefnyddio a’i ddiweddaru yn unol â’r gofynion a nodwyd yn y Ddeddf Diogelu Data (Saesneg y unig). Er enghraifft, gellir casglu gwybodaeth am hil, rhywedd, crefydd, oedran, anabledd, rhywioldeb neu iaith.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.