Llunio Datganiad Ysgrifenedig o Fanylion Cyflogaeth

Postiwyd 24th May 2021

O dan Ddeddf Hawliau Cyflogaeth 1996, mae angen i fudiadau gyflwyno datganiad ysgrifenedig i gyflogeion yn crynhoi’r prif fanylion cyflogaeth. Mae hyn yn dystiolaeth o’r contract cyflogaeth, cytundeb cyfreithiol rhwymol rhwng y cyflogwr a’r cyflogai sy’n dechrau pan fydd cyflogai’n cytuno i weithio i gyflogwr am dâl.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.