Lansio Deiseb

Postiwyd 16th November 2020

Mae cyflwyno deisebau i Senedd Cymru yn ffordd gymharol hawdd o sicrhau bod y mater sy’n bwysig i chi yn cael ei drafod gan wleidyddion ym Mae Caerdydd, ac yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda wleidyddol. Gall deisebau nid yn unig godi proffil eich mater dewisol chi ymysg penderfynwyr a’r cyfryngau, ond mae’n bosibl iddynt ddod yn gyfraith yn y pen draw.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.