Iaith Wirfoddoli Egluro’r Termau

Postiwyd 11th August 2021

Gall yr iaith rydyn ni’n ei defnyddio ynghylch gwirfoddoli fod yn ddryslyd. Weithiau, defnyddir gwahanol dermau yn gyfnewidiol. Dyma ymdrech i egluro rhai termau sy’n berthnasol i wirfoddoli.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.