Hysbysebu eich Swydd Wag

Postiwyd 17th May 2021

Mae angen cymryd gofal mawr wrth chwilio am ymgeiswyr addas ac wrth hysbysebu swydd wag er mwyn sicrhau’r ymateb gorau am y gost leiaf i’r mudiad. Y nod yw cael detholiad da o ymgeiswyr o safon uchel ar gyfer y rôl. Yn gyntaf, bydd angen ystyried a ddylai’r swydd gael ei hysbysebu’n fewnol ynteu’n allanol. Mae gan y ddwy ffordd eu manteision a’u hanfanteision.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.