Hysbysebu Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Ddwyieithog

Postiwyd 24th May 2021

Fel rhan o’n hymrwymiad ehangach i sicrhau gwasanaethau dwyieithog cyfartal ac fel gofyniad rheoleiddio, rydyn ni’n ceisio postio’r holl gyfleoedd ar y wefan yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Yn aml, chi, y mudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, fydd yn postio cyfleoedd ar y wefan yn uniongyrchol ac yn eu diweddaru. Dro arall, gallech fod yn postio gwybodaeth drwy eich Canolfan Gwirfoddoli lleol. Naill ffordd neu’r llall, mae’n anodd i’r rheini nad ydynt yn siarad Cymraeg sicrhau bod fersiynau Cymraeg ar gael.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.