Gwladwriaethol ar gyfer Gwybodaeth am Gymorth mudiadau trydydd sector

Postiwyd 14th October 2020

Diben rheolau cymorth gwladwriaethol yr Undeb Ewropeaidd yw rheoleiddio cystadleuaeth er mwyn sicrhau chwarae teg yn y farchnad sengl Ewropeaidd. Mae’r rheolau’n berthnasol i unrhyw gyllid cyhoeddus (nid i gyllid Ewropeaidd yn unig) a roddir i fudiadau sy’n ymwneud â gweithgaredd economaidd. Mae gan awdurdodau cyhoeddus ddyletswydd i sicrhau bod unrhyw gymorth cyhoeddus a ddyfernir yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.