Gwirfoddolwyr a Budd-daliadau Lles

Postiwyd 4th March 2021

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cydnabod gwerth gwirfoddoli am resymau iechyd, budd cymdeithasol ac fel ffordd o ddatblygu sgiliau a phrofiad.

Nod y canllaw hwn yw rhoi trosolwg o’r hyn y gallai fod angen i chi ei wybod, ac mae’n darparu atebion i rai o’r cwestiynau a allai fod gan fudiadau a gwirfoddolwyr.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.