Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Safonau ac Adnoddau Dysgu

Postiwyd 22nd November 2021

Gall y Safonau fod yn ddefnyddiol;

  • Fel man cychwyn ar gyfer cynllunio sesiynau cynefino a hyfforddiant i wirfoddolwyr
  • I wella cysondeb a safon sesiynau cynefino gwirfoddolwyr
  • I sicrhau bod gwirfoddolwyr yn ddiogel yn yr amgylchedd y byddant yn gwirfoddoli ynddo
  • I alluogi dysgu blaenorol gwirfoddolwyr i gael ei gydnabod
  • I gefnogi’r gwaith o ddatblygu prosesau hyfforddi cyffredin rhwng mudiadau
  • Fel sail i hyfforddiant diweddaru ar gyfer gwirfoddolwyr profiadol
  • Er mwyn i wirfoddolwyr olrhain a datblygu eu gallu eu hunain. Byddant yn darparu rhywfaint o’r wybodaeth sylfaenol ar gyfer y gwirfoddolwyr sy’n dewis symud i yrfa ym maes iechyd neu ofal
Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.