Gwirfoddoli Ieuenctid: Pecyn Cymorth i’r Trydydd Sector

Postiwyd 10th January 2024

Crëwyd y Pecyn Cymorth hwn gan Foothold Cymru i helpu i gefnogi’r trydydd sector i ymgysylltu â gwirfoddolwyr ifanc (11 – 18 oed) fel rhan o brosiect a chaeth ei ariannu gan gynllun Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.