Gwirfoddoli a llacio’r cyfyngiadau symud

Postiwyd 29th July 2020

Nod y canllawiau hyn yw helpu mudiadau i feddwl ymlaen wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio’n raddol, er mwyn ystyried sut all gwirfoddoli ailddechrau a beth fyddai ei angen er mwyn gwireddu hyn.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.