Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr

Postiwyd 2nd July 2020

Mae Gwirfoddoli â Chymorth Cyflogwr (ESV), neu wirfoddoli corfforaethol fel y’i gelwir ef hefyd, yn rhoi’r cyfle i gyflogeion wirfoddoli yn ystod oriau gwaith a chymryd rhan mewn achosion sy’n bwysig iddyn nhw a’u mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.