Gwerthusiad Ymchwilwyr Insight Innovate Trust

Postiwyd 21st March 2024

Prosiect Innovate Trust yw Ymchwilwyr Insight a ariennir gan Gronfa Grant Strategol Gwirfoddoli Cymru CGGC. Nod y prosiect oedd nodi sut y gall gweithredu gwirfoddol ar-lein, gan ddefnyddio’r ap Insight, leihau’r risg o unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith pobl ag anableddau dysgu, yn enwedig y rhai sy’n cael anhawster cael mynediad at weithgareddau prif ffrwd yn y gymuned.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.