Gweithio yn y Sector Gwirfoddol

Postiwyd 24th May 2021

Mae’r Sector gwirfoddol (sector cymunedol a gwirfoddol neu sector nid-er-elw) yn amrywiol ac yn cynnwys popeth o grwpiau cymunedol lleol i fentrau cymdeithasol ac elusennau lleol,
cenedlaethol a rhyngwladol. Gall pobl weithio yn y Sector Gwirfoddol naill ai fel staff cyflogedig neu wirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr. Mae rhai mudiadau’n cael eu rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr tra bod gan eraill gymysgedd o staff a gwirfoddolwyr cyflogedig.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.