Gweithio Gyda’r Cyfryngau

Postiwyd 3rd September 2021

Mae codi arian, cefnogaeth y cyhoedd ac enw da i gyd yn cael eu heffeithio gan sylw yn y cyfryngau. Beth allwch chi ei wneud i helpu mewn byd lle gall sylw yn y wasg lansio neu ddifetha eich mudiad?

Y cam cyntaf bob amser yw ystyried amcanion marchnata CAMPUS eich mudiad – dylai’r holl weithgarwch cyfathrebu gyfrannu at yr amcanion hyn.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.