Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd

Postiwyd 4th March 2021

Ar 1 Rhagfyr 2012 unodd y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a’r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ISA) i ffurfio’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). O ganlyniad, gelwir ‘gwiriadau CRB’ yn ‘wiriadau DBS’ erbyn hyn, a chaiff rhestrau gwahardd yr ISA eu galw’n rhestrau gwahardd DBS bellach.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.