Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg

Postiwyd 7th October 2022

Wedi’i ariannu gan Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru, mae’r fframwaith yma yn rhan o gynllun ehangach gan Mentrau Iaith Cymru i greu sefyllfa lle mae dealltwriaeth lawn gan fudiadau gwirfoddol o sut i fynd ati i ddenu gwirfoddolwyr sydd eisiau defnyddio’r Gymraeg, a chynnydd yn y nifer o bobl sy’n gwirfoddoli ac yn gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.