Dirwyn i ben

Postiwyd 11th August 2020

Yr oll yw ‘dirwyn i ben’ yw term arall am ‘ddiddymu’ sef y broses o ddirwyn mudiad i ben, a chaiff asedau ac eiddo’r mudiad eu hailddosbarthu.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.