Dethol Eich Ymgeisydd

Postiwyd 7th April 2021

Dim ond dechrau’r broses recriwtio yw hysbysebu’r swydd wag.

Mae dethol ymgeiswyr i lenwi’r swydd yn gofyn am lawer o waith a bydd yn rhaid ei wneud yn iawn er mwyn sicrhau tegwch, cydymffurfiaeth â’r gyfraith ac i osgoi unrhyw arferion gwahaniaethol.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn cynnig arweiniad ar ddethol ymgeiswyr o’r cam ymgeisio i wneud cynnig.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.