Defnyddio amser gwirfoddolwyr fel arian cyfatebol

Postiwyd 5th February 2021

Gellir defnyddio gweithgaredd gwirfoddol di-dâl fel ffynhonnell arian cyfatebol o fath arall ar gyfer prosiectau sy’n derbyn cyllid gan raglenni Cronfa Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.