Datganoli a Phwerau

Postiwyd 19th February 2021

Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y swyddogaethau a’r pwerau a gaiff eu datganoli iddi gan y Goron ac mae ganddi gyllideb i weinyddu a darparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd datganoledig yng Nghymru.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.