Datblygu a Chynnal a Chadw Gwefannau

Postiwyd 3rd September 2021

Mae gwefan sy’n cael ei chynnal a chadw’n dda yn helpu i hyrwyddo’ch brand, eich gwaith a’ch cenhadaeth. Mae cynnal a chadw eich safle’n briodol yn helpu i sicrhau diogelwch y safle, yn cynyddu nifer yr ymwelwyr newydd, yn hybu traffig sy’n dychwelyd a mwy. Mae’r ddogfen hon yn nodi’r hyn y dylai mudiadau ei wneud i sicrhau bod eu gwefan yn perfformio’n dda a’i bod yn cael ei chynnal a chadw’n rheolaidd.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.