Cynghorau Tref a Chymuned

Postiwyd 15th January 2021

Nid oes gan bob rhan o Gymru gyngor tref neu gymuned – mae’r 735 o gynghorau yn gwasanaethu oddeutu 94 y cant o arwynebedd y wlad a 70 y cant o’r boblogaeth, ond nid yw’n anodd sefydlu cyngor yn eich ardal os nad oes gennych chi un eisoes.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.