Cylchlythyrau

Postiwyd 13th September 2021

Mae angen i chi ystyried nifer o gwestiynau cyn penderfynu llunio cylchlythyr. Dylai’r ateb i’r cwestiynau hyn bennu a chyfiawnhau amlder a phwrpas eich cylchlythyr. Er enghraifft, efallai mai eich nod yw ehangu eich aelodaeth, hyrwyddo a marchnata eich cynllun trafnidiaeth gymunedol neu roi gwybod i fudiadau am faterion anabledd ac ati.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.