Cyflogi Staff am y Tro Cyntaf

Postiwyd 26th March 2021

Mae cyflogi pobl yn gyfrifoldeb pwysig. Bydd eich mudiad yn gyflogwr cyn gynted ag y bydd yn recriwtio staff cyflogedig. Er nad oes disgwyl i’r mudiad fod yn arbenigwr yn yr holl gyfrifoldebau cyfreithiol cysylltiedig, bydd disgwyl iddo fod yn ymwybodol o newidiadau a sicrhau ei fod yn cael cyngor ac arbenigedd pan fydd angen.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.