Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Postiwyd 5th May 2021

Nodau polisi a chynllun gweithredu ategol yw:

  • Gosod y tôn a ddisgwylir yn y mudiad
  • Nodi rolau a chyfrifoldebau pobl o ran cael gwared ar wahaniaethu, ymarfer cydraddoldeb a hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant
  • Nodi ein hymrwymiad i ddysgu a datblygu ar gyfer ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff
  • Monitro cynnydd tuag at fudiad mwy cynhwysol
Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.