Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn Gwirfoddoli

Postiwyd 10th November 2021

Mae deddfwriaeth cydraddoldeb yn gofyn i fudiadau ymddwyn mewn modd tryloyw, cyson a theg, waeth beth yw hunaniaeth neu gefndir unigolion.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.