Cronfeydd Trawswladol

Postiwyd 5th February 2021

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIFs), mae gan Gymru fynediad hefyd at nifer o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill.

Fel arfer, mae’r rhain yn gofyn i fudiad weithio mewn partneriaeth ag eraill o wahanol wledydd.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.