Croesawu Gwirfoddolwyr sy’n Geiswyr Lloches

Postiwyd 18th May 2022

Gall unigolion sy’n geiswyr lloches neu’n ffoaduriaid fod yn wirfoddolwyr rhagorol.
Gallant fod yn llawn cymhelliant i ddysgu sgiliau newydd, neu ddatblygu sgiliau sydd ganddyn nhw’n barod i’w cynorthwyo i ddod o hyd i waith yn y dyfodol.
Nid yn unig mae gwirfoddoli yn fuddiol i’r unigolyn, ond gall cynnwys gwirfoddolwyr sy’n geiswyr lloches ac yn ffoaduriaid fod yn hynod gadarnhaol i’ch mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.