Creu polisi gwirfoddoli

Postiwyd 10th June 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon ar gyfer mudiadau sydd wedi canfod rôl i wirfoddolwyr ac sy’n barod i ddatblygu eu polisïaugwirfoddoli.

Os ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad, mae rhoi polisi gwirfoddoli ar waith yn ddefnyddiol. Gall polisi o’r fath ddarparu fframwaith i’ch mudiad er mwyn sefydlu rhaglen wirfoddoli.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.