Creu Deddfwriaeth

Postiwyd 8th December 2020

Mae Senedd Cymru yn gweithredu o dan fodel cadw pwerau. Golyga hyn ei bod yn gallu creu cyfreithiau ar faterion nad ydynt wedi’u cadw gan Senedd y DU. Mae’r rhain yn cynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, awdurdodau lleol, trafnidiaeth a datblygu economaidd.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.