Costau Cysylltiedig â Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Postiwyd 14th October 2020

Rhaid i bob cost sy’n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd a gyllidir naill ai gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) neu Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) fod yn gymwys. Mae’n bwysig bod mudiadau sy’n cael arian o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn ymwybodol o’r canllawiau ynghylch cymhwysedd costau.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.