Cefnogi Gwirfoddolwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Postiwyd 15th November 2021

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwerthfawr a gwerth chweil i unigolion ag
ADY. Gall fod yn fuddiol i iechyd a llesiant unigolyn a gall roi strwythur ac
ymdeimlad o gysylltiad ac o berthyn i bobl anabl.

Bydd angen ystyried gofynion penodol llawer o unigolion ag ADY, anabledd
corfforol, amhariad neu broblem iechyd cyfredol sydd â diddordeb mewn
gwirfoddoli.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.