Cefnogi Gwirfoddolwyr â Phrofiad Byw – Canllaw Arfer Gorau i Gynhwysiant

Postiwyd 29th April 2024

Mae Ymddiriedolaeth St Giles wedi creu Canllaw Arfer Gorau ar Gynhwysiant i gefnogi gwirfoddolwyr gyda Phrofiad Byw fel rhan o brosiect a ariennir gan Grantiau Strategol Gwirfoddoli Cymru.

Mae’r canllaw hwn wedi’i gynllunio i ategu gwaith blaenorol drwy ganolbwyntio ar ddarparu ystyriaethau ymarferol wrth reoli a chefnogi gwirfoddolwyr anhraddodiadol sydd â phrofiad byw.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.