Canlyniadau Meddal a Phrosiectau a gyllidir gan Ewrop

Postiwyd 8th December 2020

Canlyniadau meddal yw’r canlyniadau y mae prosiectau’n eu cyflawni na ellir eu mesur yn yr un ffordd â chanlyniadau caled, megis cymwysterau neu gyflogaeth.

Serch hynny, maen nhw’n ganlyniadau gwirioneddol sy’n cael dylanwad cadarnhaol ar ddatblygiad unigolyn wrth iddo
symud tuag at gyflogaeth, a gellir eu mesur, eu cofnodi a’u dangos yn y fath fodd.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.