Canllawiau Diogelwch ar gyfer Ymweliadau Cartref

Postiwyd 7th April 2021

Dylai pob mudiad sydd yn gweithio gyda unigolion yn eu cartrefi eu hun neu sydd yn cynnal asesiadau cartref cychwynnol sefydlu canllawiau ar ddiogelwch ar gyfer ymweliadau cartref. Gall y templed awgrymedig hwn fod yn fan cychwyn da, ond mae’n bwysig bod eich canllaw chi yn adlewyrchu’r hyn y mae eich mudiad yn ei wneud, pwy sydd yn gweithio gyda chi, a darparu dolenni i’ch polisïau iechyd a diogelwch a’r hyfforddiant a ddarperir gan eich mudiad.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.