Canllaw i godi ymwybyddiaeth, datblygu rhwydwaith ac annog ymgysylltu

Postiwyd 11th June 2020

Local Giving

Pam mae hyn yn allweddol?

Mae’n hanfodol i elusen sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r hyn y mae’n ei wneud. Dyma’r cam cyntaf i ddatblygu rhwydwaith mwy, sy’n sylfaen ar gyfer datblygu gweithgareddau ymgysylltu a chyflwyno ymgyrchoedd codi arian.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.