Canllaw i apeliadau cyllido torfol

Postiwyd 11th June 2020

Local Giving

Beth Yw Apêl Cyllido Torfol?

Ymgyrch dros dro sy’n canolbwyntio ar fater penodol, a hynny ar frys. Mae’n codi arian yn erbyn targed penodol, dros gyfnod penodol, ar gyfer angen penodol (presennol neu newydd).

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.