Canllaw Codi Arian Ar-lein

Postiwyd 9th June 2020

Local Giving

Nod y canllaw yma yw helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a’i sefydlu fel ffrwd newydd o incwm.

Mae’r tudalennau canlynol yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr a thasgau ar gyfer achosion, i weithio drwyddynt yn annibynnol.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.