Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

Postiwyd 10th June 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r camau y gall eich mudiad eu cymryd er mwyn cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i gynnal asesiad risg

Mae asesu a rheoli risg yn rhan hanfodol o ‘ddyletswydd gofal’ bob dydd i wirfoddolwyr.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.