Cadw Cyfrifon Sylfaenol

Postiwyd 19th March 2021

Rhaid i bob mudiad gadw cofnodion o’u trafodion ariannol ac efallai y bydd y Comisiwn Elusennau (os yw’r mudiad yn elusen gofrestredig) a/neu CThEM yn gofyn am archwilio’r trafodion hyn.

Mae’n bwysig bod eich holl ddogfennaeth yn cael ei chadw’n ddiogel a’i bod ar gael am gyfnod penodol. Fel arfer, 6 blynedd yn ogystal â’r flwyddyn gyfredol fydd hyn, ond mae rhai eithriadau.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.