Cadw cofnodion ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Postiwyd 12th February 2021

Mae’r canllaw hwn yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ymarferol ar gadw cofnodion i helpu i sicrhau y gall prosiectau a gyllidir gan y cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd gydymffurfio â gofynion eu cyllid. Nid yw’r canllaw hwn yn disodli unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Dylai prosiectau bob amser gyfeirio at eu llythyr cytundeb cyllido eu hunain a’r fersiwn ddiweddaraf o’r ‘Rheolau cymhwystra ac amodau ar gyfer cael cymorth o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020’ i sicrhau bod eu prosiect yn cydymffurfio’n llawn.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.