Buddsoddi cymunedol

Postiwyd 16th November 2020

Mae buddsoddi cymunedol yn ddull y gall cymunedau ei ddefnyddio i fuddsoddi cyfalaf mewn mentrau busnes sy’n creu budd cymdeithasol a chymunedol. Mae’n fwy na modd o godi arian ar gyfer eich mudiad; mae’n ymwneud â chynnwys a grymuso cymunedau, a hybu cymunedau i fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.