Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru

Postiwyd 29th July 2021

Mae Canolfannau Gwirfoddoli’n cael effaith ar wirfoddoli, nid yn unig trwy eu gwasanaethau brocera, ond hefyd trwy godi ymwybyddiaeth o wirfoddoli a’i hybu’n lleol, datblygu cyfleoedd a gweithio gyda grwpiau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr er mwyn gwella eu harferion.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.