Benthyciadau

Postiwyd 14th October 2020

Mae gallu’r trydydd sector i gael cyllid drwy fenthyciadau, a hygyrchedd y cyllid hwnnw i’r sector wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Gall benthyciadau fod yn fuddiol i fudiadau’r trydydd sector mewn nifer o wahanol ffyrdd, ond nid ydynt yn briodol i bob mudiad. Nod y daflen wybodaeth hon yw cynnig trosolwg byr ar gyllid benthyciadau er mwyn helpu mudiadau i benderfynu a yw hwn yn briodol iddynt.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.