Asesiadau risg – gwirfoddolwyr syn gweithio o gartref

Postiwyd 2nd July 2020

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ystyriaethau y dylai eich mudiad eu gwneud os yw gwirfoddolwyr wedi’u lleoli gartref

Mae’r rhan fwyaf o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch yn ymwneud â gweithwyr cyflogedig yn unig.Ond mae gan eich mudiad ddyletswydd gofal tuag at wirfoddolwyr (ac eraill). Mae hyn yn golygu bod angen i chi osgoi achosi niwed neu anaf i wirfoddolwyr drwy esgeulustod.

 

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.