Arian Cyfatebol

Postiwyd 14th October 2020

Ni chaniateir i brosiectau dderbyn eu holl arian o Gronfeydd Strwythurol. Fel arfer bydd Ewrop yn cyfrannu canran benodedig tuag at gyfanswm cost y prosiect.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.