Adennill Costau Llawn

Postiwyd 14th October 2020

Adennill costau llawn yw’r dull o gyllidebu ar gyfer prosiectau neu wasanaethau sy’n galluogi mudiadau i adennill yr holl gostau sy’n gysylltiedig â chyflenwi’r prosiect neu’r gwasanaeth pan fyddant yn gwneud cais i gyllidwyr neu’n cyflwyno tendrau.

Dadlwythwch PDF
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.